REGGİO EMİLİO İLE DOĞAYA YOLCULUK

Nisan 05, 2018

Reggio Emilia yaklaşımında, çocuklara somut yaşantılar sunulur, bu sayede yeni deneyimler kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuklar araştıran, üreten ve hipotezlerini test eden kişilerdir. Kendilerini ifade ederken çok farklı sembolik araçlardan yararlanabilirler. Örneğim, resim, heykel, müzik, gölge oyunları, dramatik oyun gibi. Reggio yaklaşımında buna “Çocuğun Yüz Dili” adı verilir. Çocukların düşüncelerini ve duygularını herkes tarafından görünür kılmak adına kullandıkları birçok sayıda dile sahip olduklarına inanılır. Bu diller aracılığıyla çocukların sembolik düşünmesi, yaratıcılığı ve iletişim becerileri gelişir. Neden Reggio Emilio’yu anlattığımızı merak ettiniz biliyoruz :-) Bizlerde çocuklarımızın doğal çevrede doğal materyallerle iç içe olması ve özgürce hayal gücünün yönlendirdiği ellerinin şekillendirdiği toprak, kum, ağaç dalları, gibi materyallerle eğlenerek öğrenmelerini ,keşfetmelerinin onların bilişsel/psikomotor/sosyal-duygusal/dil gelişimleri için çok faydalı olacağını biliyoruz. Bu nedenle Nisan ayı çerçevesinde doğayı keşif yolculuğuna çıkmak üzere yakınlardaki bir ormana gidiyoruz. Sizlere bildirdiğimiz tarihlerde gidilecek olan doğa gezimiz için hava koşulları ne olursa olsun kendilerini birer ziraat mühendisi birer araştırmacı gibi hissetmeleri ve tüm bunları yaparken büyüteç, kürek setine vs. ihtiyacımız var :-)

Leave a reply
7 MART 2018 Çarşamba günü Genetic Test Marmara okulumuzda..İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkekmek Fabrikası gezimiz…2018 NİSAN

Leave Your Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.