Eğitim Programı

 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

  Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir.
  Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Erken çocukluk dönemindeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği bir konu olmaktan çıkmış durumdadır.

  Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar.

  Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ana kucağındaki yoğun ilgiden sonra, anaokulu ortamı çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir. Olumlu yada olumsuz anlamda verilen her şey, onları yetişkinlik yıllarında da doğrudan etkilemektedir.

  3 yaşına kadar bir çocuğun beyni bir yetişkinden 2,5 kat fazla çalışır, 6 yaşına kadar bir profesörden 2 kat hızlıdır. Yapılan tüm uluslararası araştırmalar ve uygulanan testler göstermektedir ki 0-6 yaş grubunda, gelişim düzeyinde okul öncesi eğitimi almış çocukların, akademik programlarda eğitim almış olanlara göre 1. sınıf başarı düzeyleri daha yüksektir ve okuma yazmaya daha hızlı geçmektedirler.12 yaşında IQ değerleri 5 puan daha yüksektir, 15 yaşında yetenek sınavlarında % 90 -100 arası başarı sağlarlar. % 65’i liseyi, % 45’i üniversiteyi sorunsuz kazanır ve bitirir. Yetişkin olduklarında dış dünyayla kolay ve sağlıklı iletişim kuran, sosyal insanlar olurlar.

  Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan

  * Saygı, sevgi,
  * Paylaşma, iş bölümü,
  * Sorumluluk
  * Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır.

  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN GEREKLİDİR?

  * Çocukta zeka gelişiminin %70 lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir.
  * Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişir.
  * Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkiler.
  * Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk kendine güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başlar.
  * Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğrenir. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlar.
  * Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları arasındadır.
  * Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zorunlu ve gereklidir.

  HEDEFLERİMİZ

  • Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine, uyarıcı ve sağlıklı çevre koşullarının sağlanmasına yardımcı olmak, kişilik gelişimlerini eğitimin temel hedefleri doğrultusunda güçlendirmek ve yönlendirmek.

  Öğrencilerimizin;

  • Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş karakterde bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

  • Düşüncelerini ifade edebilme, ve yaratıcı düşünce becerilerini geliştirebilmek.

  •Problemleri tanıma, çözme ve eleştirel düşünebilme yeteneklerini arttırmak.

  •Başka kültürleri tanımak suretiyle onları ve kendilerini daha iyi anlayabilmelerini sağlamak, empati duygularını geliştirmek.

  •Doğayı sevmenin ve korumanın gerçek anlamını kavratmak.

  • Gülümseyen, göz teması kuran, nezaket kurallarına hakim, iletişim kurabilen, kendisini tüm yönleri, duygu ve düşünceleriyle ifade eden bireyler olmalarını sağlamak.

  •Onları ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenmeye teşvik etmek.

  • Uluslararası düzeyde başarılı olmalarını sağlayan yabancı dil eğitiminin alt yapısını sağlamak,

  • Evrensel kültür değerlerini tanıyan bireyler olarak yetiştirmek.

  • Öğrencilerimizi ilkokula hazırlamak.

   

  YAŞ GRUPLARIMIZ

  GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞIMIZ

   

  SAATLERİMİZ

  TAM GÜN

  07:30-19:00 (Başlangıç ve Bitiş)

  • 09:00 – Sabah Kahvaltısı
  • 12:30 – Öğle Yemeği
  • 16:00 – İkindi Kahvaltısı

  YARIM GÜN

  SABAHÇI 08:00-12:30 (Başlangıç ve Bitiş)

  • 09:00 – Sabah Kahvaltısı

  ÖĞLENCİ 13:00-17:30 (Başlangıç ve Bitiş)

  • 16:00 – İkindi Kahvaltısı

  GÜN (10:00-16:30)

  • 12:30 – Öğle Yemeği
  • 16:00 – İkindi Kahvaltısı