Psikolog Köşesi

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü olarak, öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimini gözlemleyerek, tüm alanlarda gelişim göstermeleri okulumuzun ilk hedeflerinden biridir. Okul öncesi dönem, çocukların gelişim açısından çok hızlı değişiklikler yaşadığı bir dönemdir. Bu dönemde yapılan gözlemler ve uygulanan envanterler sayesinde, gelişim alanlarıyla ilgili bir problem varsa saptanabilir ve müdahale edilebilir.

Anaokulumuzda çalışan uzmanlar; çocuğun ruhsal, bilişsel, davranışsal, sosyal gelişimlerine eşlik etmekte ve uygun tespit ve yönlendirmeleri yapmakla çok önemli bir konumda yer almaktadır. Yuvam İstanbul Anaokulun da çocuğunuzun okulun ve sınıfın bir bireyi olarak sosyalleşmesine, okul içinde olumlu ilişkiler geliştirerek kişiler arası ilişkilerin gelişimine katkı sağlamasına, toplum kurallarını öğrenmesine, öğrenme hayatına ilişkin olumlu tutum geliştirmesine, bağımsız iş yapabilmesine, bağımsız davranabilmesine destek olmakta, ayrıca öğrencilerin psikososyal, duygusal, bilişsel, dil ve bedensel gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir.

Okulumuzda Yapılan Rehberlik Çalışmaları:

 

Okula Uyum Çalışmalarımız:

Okula uyum süreci hem çocuk hem ebeveyn açışından zorlayıcı bir süreç olabilir. Bu süreçte hedefimiz, çocuğun okula mutlu bir başlangıç yapması ve uyum sürecini zorlanmadan tamamlamasıdır. Burada en önemli nokta ebeveyn tutumudur. En az çocuk kadar kaygılı ebeveyn figürleri, çocuğun okula uyumunu zorlaştırır. Okulumuzda her çocuk için bireyselleştirilmiş bir oryantasyon programı uygulanır. Psikoloğumuz veli ve öğretmenle işbirliği içerisinde olarak süreç hakkında gerekli aktarımlarda bulunur. Unutmayın, okula alışamayan çocuk yoktur, alışamayan ebeveyn vardır!

Öğrenci gözlemi ve uygulanan testler:

Psikoloğumuz tarafından rutin gözlemlerle; çocukların arkadaş ilişkileri, dil gelişimi, ince ve kaba motor gelişimleri, kişisel özellikleri takip edilir. Gözlem sonucu elde edilen bilgiler, bireysel görüşmeler sırasında velilere aktarılır. Gerekli durumlarda ise öğrencinin gelişimini belirlemek ve takip etmek için test ve envanterler uygulanır. Uygulanan testlerden bazıları şunlardır:

  • Denver II ( Gelişim Tarama Envanteri)
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  • Peabody Kelime Bilgisi Testi
  • Bir İnsan Çiz- Bir Aile Çiz Testi
  • Frostig Görsel Algı Testi

 

Veli Görüşmeleri:

Başarılı ve mutlu bir okul hayatı yaşamak için en önemli olan, işbirliği içerisinde hareket etmektir. İşbirliği içerisinde hareket etmek için bireysel görüşmeler çok önemlidir. Psikoloğumuz ile yapılan ilk görüşmelerde, çocuğun ilk yapı taşı olan aileye dair anamnez formu( geçmiş bilgisi)’ alınır. Devam eden süreçte çocukla ilgili yapılan gözlemler detaylı bir şekilde aktarılır. Çocuğa uygulanan testlerin sonuçları hakkında veli bilgilendirilir. Velimizin çocuğun gelişim süreciyle ilgili yaşadığı problemler hakkında randevu talebiyle görüşme gerçekleştirilir.

Seminerlerimiz:

Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirme, aile içinde başlar. Ailenin bilinçli ve empatik tutumu, büyüme döneminde karşılaşılan tüm problemlere kolay çözümler oluşturulmasını sağlar. Problem olarak gördüğümüz noktalar bazen boşuna endişelendiğimiz durumlar olabilir. Veli Eğitim Seminerlerimizle hedefimiz, ebeveynleri çocuğun gelişim dönemleri hakkında bilgilendirmek, anne- baba tutumunun çocuk üzerindeki etkisi hakkında bilinçlendirmektir.