GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI

ÇEMBER ZAMANI

Sabah kahvaltı sonrası, tüm sınıf bir araya gelerek günün akışının konuşulduğu, hava durumu, takvim, mevsim grafiği paylaşımının yapıldığı saat.

ÖĞRENME İSTASYONLARINDA OYUN

Çocukların kişisel ihtiyaç ve yeteneklerini geliştirebilecekleri şekilde hazırlanmış olan; bilim istasyonu, dramatik oyun istasyonu, ince motor becerileri istasyonunda küçük gruplar şeklinde yapılan çalışmalar zamanı.

SANAT ZAMANI

Küçük kas becerilerini geliştirici teknikler ile, çeşitli malzemeler kullanarak, yaratıcılıklarını ön plana çıkartmalarını, hayal ettiklerini üretmelerini desteklediğimiz zaman.

FEN MATEMATİK ZAMANI

Çocukların araştırarak, inceleyerek keşif yaptıkları, deneyler yapıp gözlem yapmaya fırsat buldukları ve keşfettikleri, matematikle tanışıp, sıralama, gruplama ve örüntü çalışmaları yaptıkları zaman dilimi.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

İçinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü tamamlama vb. etkinlikler ile çocukların dil gelişimine destek sağlanan zaman.

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Bilişsel becerileri destekleyici; renk, şekil, sayı, kavram, gruplama, sıralama, karşılaştırma vb. etkinliklerin yer aldığı zaman.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Çocukların; saygı, dürüstlük, sorumluluk, iş birliği,  sevgi gibi değerleri, ayırt etme,  Sier (Peygamberimizin Hayatı, çocuklarla iletişi vb..) ve cüz eğitimi aldıkları zaman.

DİNLENME-UYKU ZAMANI

Küçük yaş grubumuz için öğlen yemeğinden sonra kendi sınıflarına hazırlanmış yataklarında dinlenme ve uyuma zamanı.

SERBEST OYUN ZAMANI

Çocukların sınıf içinde onlar için hazırlanmış olan oyun merkezlerinde kendi istek ve kararlarıyla oynadıkları zaman.

BAHÇE ZAMANI

Çocukların okul içinde bulunan oyun salonuna ya da bahçeye çıkarak kurallı ya da kuralsız oyun kurdukları zaman.