DEĞERLER EĞİTİMİ

İnsanlar önce hayatta kalmayı, sonrasında hayatı hep daha iyi koşullarla yaşamayı temel amaç edinmiştir. Bu amacı gerçekleştirebilmenin en etkili yolu, insanlığın elde ettiği başarıları, kazanımları ve değerleri  yeni nesillere aktarabilmesi ile mümkündür. Değerler  sosyal  hayatı  düzenler, bireyler arası bağlılığı artırır.

Birey, ileriki dönemlerde; kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mâl ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur. Buna kısaca değerler eğitimi denir.

Değerler eğitimi; kendi kültürümüzü , inancımızı öğrenip yaşayıp davranışa aktarmaktır. Değerler eğitimi; duygularını tanıma, saygı, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma, vatanseverlik,  empati  kurabilme, cesaret , doğruluk, başarı, azim,sabır, problem çözme, adaletli olma, dostluk, kardeşlik  gibi; ve bunun gibi daha bir çok olumlu kavramı bireye kazandırmayı hedefleyen bir proğramdır.  Değerler eğitimi kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeli ve amacı iyiliği sevdirmek, tanıtmak, istetmek olmalıdır. Değerler eğitimi önce çocuğun duyarlılığına hitap etmelidir.

Değerler eğitiminin amacı, çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak; kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak; insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak; bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır. İnsan karakterinin oluşumunda 0-6 yaş arası çok önemlidir. Her yeni doğan çocuk temiz bir fıtrat üzerine doğar. Küçük yaşta verilen din eğitimi daha kalıcı ve daha etkili olmaktadır. Bu dönemde çocuğun karakteri büyük ölçüde şekillenmektedir.

Biz eğitimciler olarak edinmiş olduğumuz temel amaç, merhametli, duyarlı, inançlı ve değerlerine sahip çıkan dünya ile bağını koparmayan vizyon sahibi nesiller yetiştirmektir…

Değerler Eğitimi